Antigraffiti

Antigraffiti nátěry, obětující se antigraffiti nátěry, transparentní antigraffiti nátěry, zvýrazňující antigraffiti nátěry, permanentní antigraffiti nátěry, antigraffiti servis, odstranění graffiti, expresní odstranění graffiti, je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Antigraffiti

Antigraffiti ochranné nátěry jsou prováděny dle přísných certifikačních norem institutu na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™. Absolvované školení pro odborné provádění výškových prací nás zavazuje k profesionálnímu a odbornému provedení objednaných úkonů včetně minimalizace poškození Vašeho majetku.

ICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy a směrnic asociace IICRC.

Nabízíme kompletní systém odstraňování graffiti, renovaci povrchu a následnou ochranou antigraffiti v rámci České Republiky. Zajišťujeme komplexní řešení při odstraňování graffiti, fix a jiných sprejerských výtvorů. Poradíme Vám s preventivní ochranou Vašich objektů. Naší předností jsou naše zkušenosti, operativnost, profesionalita, nonstop servis, přes deset let tradice české firmy a široký výběr produktů.

Antigraffiti ochranné systémy a nátěry nám umožňují odstranit graffiti z mnoha povrchů: fasády, zdi, dveře, karosérie vozidel, výtahy, garážová vrata. Umíme odstranit sprejerské „výtvory“ z přírodních i umělých materiálů a to velmi šetrně bez narušení podkladu či dokonce antigraffitového nátěru.. Používáme odstraňovače, které dokážou povrchy vyčistit včetně vysoké redukce „stínů – duchů“ a zbytků vsáklých do podkladu, a to bez jejich porušení.

Antigraffiti

Antigraffiti a objednávka

Objednávka aplikace ochranných systémů antigraffiti předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně aplikaci antigraffiti nátěry objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. AntigraffitiAdresa a lokalita místa
 2. Plocha a rozměr antigraffiti
 3. Typ povrchu a podkladu
 4. Stáří podkladu
 5. Podkladová ochrana povrchu
 6. Umístění antigraffiti
 7. Čas a preferovaný termín realizace

Antigraffiti a cenová nabídka

Osobní prohlídka místa či konkrétních podmínek má někdy své opodstatnění a to především v případě problematických podmínek realizace či specifičtější objednávky. V tomto případě naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se objekt či předmět zájmu nachází a domluvit se na technickém procesu realizace, odhadu počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení antigraffiti ochrany vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:Antigraffiti

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Časová náročnost realizace
 4. Cena Kč per m2 / hod
 5. Režijní náklady
 6. Doplňkové služby  aj.)

Cenová nabídka na provedení antigraffiti ochrany vždy zahrnuje základní parametry nabídky tzn. časový odhad, náročnost realizace, počet pracovníků, speciální úkony, režijní náklady a doplňkové služby. Cena může být případně po dohodě se  zákazníkem upravena, jelikož se mohou během realizace vyskytnout nepředpokládané okolnosti (např. poškození fasády či povrchu, problematická místa aj. komplikace) či nepředvídatelné úkony v rámci realizace akce.

Antigraffiti a technologie

Antigraffiti není jen ochrana proti graffiti, je to komplexní systém vhodný pro konkrétní materiály a povrchy dle zatížení a povrchové struktury. Neexistuje žádný systém, který by byl vhodný pro všechny podklady. To je dáno již různorodostí podkladu, který chceme chránit. Už jenom fyzikálními vlastnostmi (např. paropropustnost u betonu, dřeva, umělé hmoty, kovu) a chemickými vlastnostmi (zásaditý, kyselý, neutrální, organický, anorganický) podkladu jsou kladeny různé požadavky na antigraffiti systémy.

Antigraffiti systém je pro každý typ podkladu sestaven přesnou definicí jednotlivých vrstev, které garantují přilnavost k podkladu a ochranu před zátěží od okolního prostředí. Pro dimenzování nátěrového systému hraje roli typ zatížení (sprejové barvy, popisy fixem, moč, kyselina, louh, voda, sůl, organické nánosy atd.) a intenzita zatížení (opakované útoky sprejerů, stálé zatížení CO2 a další).

 • Antigraffiti permanentní systémy jsou určeny pro opakované čištění napadených ploch, celý nátěrový systém zůstává zachován.
 • Antigraffiti semipermanentní systémy jsou systémy, kdy ochranná vrstva je při čištění odstraněna (obětována) a musí být po očištění obnovena, základní nátěr /penetrace zůstává při čištění zachována.
 • Antigraffiti dočasné systémy jsou systémy, které jsou při čištění odstraněny (obětovány) a musí být po očištění obnoveny.

Antigraffiti

Antigraffiti permanentní systémy

Antigraffiti permanentní systémy jsou určeny pro opakované čištění napadených ploch, celý nátěrový systém zůstává zachován. Permanentní antigraffiti systémy vytvářejí trvanlivý ochranný povlak na ohroženém podkladu. Tento ochranný povlak se nerozpouští, pokud je správně vyčištěn. Zůstává – podle názvu – permanentně (stále) na podkladu a chrání ho proti různé zátěži:

 • graffiti (barvy ve spreji, popisky, lepidla),
 • negativní a nechtěné vlivy okolního prostředí,
 • různá další zátěž (ptačí trus, moč, nečistota, divoké plakátování a mnoho dalších).

Antigraffiti permanentní (trvalé) systémy nabízejí tedy zákazníkovi mnohostranné použití jako trvanlivá impregnace, ochrana proti atmosférickým vlivům až po ochranné systémy s přesně definovanými vlastnostmi pro dopravní stavby. Podklady, které jsou chráněny proti graffiti, divokému plakátování a agresivním vlivům prostředí, mohou být bezvadně a jednoduše čištěny. Přetírání původního nátěru zde odpadá.

Antigraffiti permanentní systém a jeho funkce je založena na přilnavém základním nátěru  a funkční vrstvě pevně spojenou s podkladem. Díky odpuzujícímu povrchu odolnému proti rozpouštědlům znemožňuje pronikání sprejových barev do podkladu. U nechráněného podkladu mohou pryskyřice, pigmenty a pojiva vnikat do podkladu, zbarvit ho nebo vytvářet nerozpustné sloučeniny. Naproti tomu z chráněného podkladu se dají barvy a laky snadno odstranit. Díky vodu- a olej odpuzujícím vlastnostem ochranného systému nemůže většina barev na podkladu řádně zakotvit.

Antigraffiti permanentní systémy umožňují vyčištění a odstranění graffiti pouhým čističem rozpouštějící barvu např. čistícím gelem. Rozpouštědla obsažená v čistícím gelu pronikají vrstvou graffiti. Menší plochy mohou být otřeny hadrem a omyty vodou, větší plochy je vhodné omýt vysokotlakým zařízením (nejlépe horkou vodou). Čistič vytváří s vodou emulzi, okamžitě ztrácí svoji účinnost a je tak ekologicky biologicky odbouratelný. Zaschlé zbytky barvy mohou být bez problému odstraněny s domovním odpadem.

Antigraffiti

Semipermanentní antigraffiti systémy

Antigraffiti semipermanentní systém jsou založeny na  principu ochrany ze dvou částí (dvouvrstvý ochranný nátěr). Permanentní základní nátěr (hydrofobní impregnace a zpevnění podkladu) a obětovaná vrstva jako hlavní účinná vrstva. Tato vrstva až do odstranění chrání podklad proti různé zátěži jako je např. barvy ve spreji, popisky, lepidla, divoké plakátování.

První vrstva nátěru (permanentní část) tvoří optimální přípravu podkladu zpevněním povrchu při současném snížení jeho napětí. Permanentní vrstva nátěru je hydrofobní (vodu odpuzující).

Druhá vrstva nátěru (dočasná část) leží na základním nátěru a tvoří hlavní ochranný systém na bázi silikátů a biopolymerů, aniž by vnikal do podkladu a tím poskytuje optimální ochranný účinek.

Obě vrstvy nátěru jsou paropropustné a jsou vhodné pro různé typy podkladů, zvláště pak pro beton a přírodní kámen. Tvoří jednoduché a ekonomické řešení. Hydrofobní impregnace na bázi koncentrátu může být volbou různého poměru směsi s vodou snadno přizpůsobena různým typům podkladu.

Antigraffiti funkce dvouvrstvé semipermanentní ochrany se skládá z hydrofobní impregnace – silanů a siloxanů obsažené v hydrofobní impregnaci se nejen trvale spojí podkladem, ale tvoří také napojení na dočasnou účinnou vrstvu. Silikáty chrání podklad a vážou účinné látky na bázi vosku. Systém díky povrchu odpuzujícímu vodu a olej zabraňuje vniknutí sprejových barev do podkladu. Nechráněný podklad naopak nasává pryskyřice, pigmenty a pojiva do sebe. Ty ho zbarví nebo vytvoří nerozpustné sloučeniny. Naproti tomu z chráněného podkladu se dají barvy a laky snadno odstranit.

Odstranění graffiti ze semipermanentní ochranné vrstvy je vhodné provádět odstraněním voskové vrstvy, kterou je možno odbourat proudem horké vody nebo studenou vodou a čističem rozpouštějícím barvy. Barva nemá žádný podklad vhodný k zakotvení a může být snadno vymyta nebo z hladkých povrchů setřena. V praxi je používána jako nejúčinnější metoda čištění kombinace předmytí horkou vodou a následné chemické dočištění. Tato metoda je také šetrná k podkladu. Po čištění je nutno obnovit pouze obětovanou účinnou vrstvu.

Antigraffiti

Dočasný antigraffiti systém

Odstraněný graffiti na dočasném antigraffiti ochranném systému má výsledek kompletní odstranění ochranné vrstvy a je ji nutno ho po očištění obnovit.

Antigraffiti ochranný systém tohoto dočasného typu je vhodný před barvami ve spreji, popiskami, lepidlem, divokým plakátováním aj.

Dočasný antigraffiti systém se skládá z jednoho typu obětované vrstvy jako hlavní účinné vrstvy, která se nanáší ve dvou vrstvách „mokrý do mokrého“.

Systém funguje jako dočasné uzavření pórů. Pokud je to možné, vniká do podkladu. Po nasycení se usazuje na povrchu ochranný systém na bázi silikátů a biopolymerů. Při dostatečné síle nátěru poskytuje optimální ochranný účinek. Produkt je paropropustný a je vhodný pro různé typy podkladů. Zvláště pro lícové zdivo a tvrdý přírodní kámen a obsahem silikátu tvoří jednoduché a ekonomické řešení.

Dočasný antigraffiti systém se aplikuje ve dvou vrstvách a tvoří zároveň základní nátěr a účinnou vrstvu. Silikáty nejen chrání podklad, ale vážou také účinné látky na bázi vosku, čímž zabraňují biologickému odbourávání produktu.

Systém díky povrchu odpuzujícímu vodu a olej zabraňuje vniknutí sprejových barev  do podkladu. Nechráněný podklad naopak nasává pryskyřice, pigmenty a pojiva do sebe. Ty ho zbarví nebo vytvoří nerozpustné sloučeniny. Naproti tomu z chráněného podkladu se dají barvy a laky snadno odstranit.

Odstranění graffiti je možné umytím voskové vrstvy, jenž  je možno odbourat proudem horké vody (T > 90o C) nebo studenou vodou a čističem rozpouštějícím barvu např. čistícím gelem. Barva nemá žádný podklad vhodný k zakotvení a může být snadno vymyta nebo z hladkých povrchů setřena. V praxi je používána jako nejúčinnější metoda čištění kombinace předmytí horkou vodou a následné chemické dočištění. Tato metoda je také šetrná k podkladu. Po čištění je nutno obnovit obětovanou účinnou vrstvu jedním nátěrem.

Antigraffiti

Antigraffiti a závěrečné info

Podstata antigraffiti ochranných nátěrů a systémem spočívá v nanesení na povrch a vytvoření tak tenké transparentní či lehce zvýrazňující ochrany povrchu proti graffiti. Tímto proces dojde ke snížení přilnavosti barvy a barva se tedy nevpije do zasaženého povrchu travertinových fasády. Není možné říci, že by docházelo k okamžitému stýkání barvy, které by sprejera okamžitě odradilo – pouhým okem lze pozorovat efekt tzv. rozpíjení. Vzhledem k tomu, že se kvalita barev a sprejů vyvíjí stále výše lze konstatovat, že i odstraňování graffiti je stále pracnější.

Antigraffitové nátěry se vyrábějí na různých materiálových bázích, které mají své charakteristiky. Dočasné nátěry na bázi vosků jsou především levné, ale málo resistentní a účinné a především se po každém odstranění graffiti musí obnovovat. Také zvýrazňující povrchu travertinových fasády či obkladu s tím, že se cca po 12-ti měsících zakalí. Permanentní ochranné nátěry na bázi polyuretanu se pro změnu vyznačují velmi slabou propustností pro vodní páry a nejsou již v oblibě, neboť tento parametr na trhu travertinových fasádních a obkladových povrchů již není žádaný a je překonaný, poněvadž zde hrozí zavlhnutí konstrukce a travertinových fasádního podkladu.

Antigraffitové nátěry semi-permanentní tzv. polysacharidové nátěry ucpávají póry na travertinových fasádě a po odstranění graffiti se musí z části (krycí horní vrstva) obnovit. Systém ISIS Professional naší firmy doporučuje provádět aplikace ochranných systému proti graffiti památkově certifikovanými nátěry a konzervacemi povrchu systémem Finalit®. Tento systém permanentní ochrany povrchů je ochranou povrchů 3-tí generace a složen na bázi plast-polymerních vysoce odolných pevných částic s výbornou paropropustnou membránou. Horká impregnace systému Finalit® disponuje životností 7-10let.