International Association of Nanotechnology

Odstranění graffiti, odstranění graffiti Praha, graffiti, graffiti Praha, antigraffiti nátěr, odstraňovače graffiti, odstraňování graffiti, čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Prahainspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád,  vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Čištění graffiti

Naším cílem, je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných výškových fasádních prací, odstranění graffiti a především kvalitního výsledku. Důkladným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří  dosáhnout a i díky spolupráci s mezinárodním sdružením a asociace nanotechnology (IANT).

Mezinárodní sdružení a asociace nanotechnology (IANT), je nezisková organizace s cíli podpořit vědecký výzkum a rozvoj podnikání v oblasti nanověd a nanotechnologií ve prospěch společnosti. Sdružení podporuje přátelství, rovnosti a spolupráce mezi jejími členy po celém světě. Kromě toho sdružení provádí výcvikové programy pracovníků a vzdělává novou generaci vědců, inženýrů a techniků pracujících v nanotechnologii a clean-tech průmyslu.

Jako vedoucí organizace, IANT pracuje na plánu a rámce nové technologie na celém světě, včetně:Čištění graffiti

  • Nanomateriálů
  • Nanoelektroniky
  • Nanomediciny
  • Intellectual Property
  • Centrum pro transfer technologií
  • Rozvoj nanotoxikologie
  • Rozvoj ochrana zdraví a bezpečnostní předpisy
  • Rozvoj nano-výrobního rámce a iniciativami

Pro naší firmu jenž je členem Asociace, je tak možné se zapojit se do různých dobrovolnických služeb jako je mluvení na konferencích, vedení seminářů, organizování lokálních seminářů, účast na seminárních školeních aj.