Ceník služeb

Odstranění graffiti, odstranění graffiti Praha, graffiti, graffiti Praha, antigraffiti nátěry, odstraňovače graffiti, odstraňování graffiti, čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Praha, inspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád, vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Odstranění graffiti

Odstranění graffiti a vyúčtování zakázky

Odstranění graffiti, odstraňování graffiti, antigraffiti nátěry a jejich vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím pracovníkem. Vyúčtování prací probíhá po předání realizace. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální úkony, materiály či prostředky, které byly odsouhlaseny objednatelem před zahájením realizace či dodatečně po vzájemného dohodě přidány v rámci prováděné realizace.

Účetní doklad nebo dodací list realizace prací vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Výše DPH 15% nebo 21% je stanovena dle typu klienta. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do firmy. Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání realizace.

Ceník služeb

 

Odstranění graffiti

 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | tlakové odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | chemické odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | nanotechnologické odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | mechanické odstranění graffiti
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | odstranění graffiti přehřátou párou
 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | odstranění graffiti systémem TORNADO ACS
 • od 1950,- Kč bez DPH per m2 | tryskání a pískování – odstranění graffiti

Antigraffiti nátěry a ochranné systémy

 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | základní hloubkové antigraffiti nátěry
 • od 145,- Kč bez DPH per m2 | jednorázové antigraffiti nátěry
 • od 245,- Kč bez DPH per m2 | krycí zpevňující antigraffiti nátěry
 • od 295,- Kč bez DPH per m2 | hybridní antigraffiti nátěry
 • od 395,- Kč bez DPH per m2 | permanentní antigraffiti nátěry

Čištění a mytí fasádních a střešních povrchů

 • od 950,- Kč bez DPH per m2 | renovace -pemrlování / štokování povrchů
 • od 790,- Kč bez DPH per m2 | broušení – leštění kamenných povrchů
 • od 450,- Kč bez DPH per m2 | tryskání a pískování kamenných povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | diamantové čištění systémem Twister
 • od 95,- Kč bez DPH per m2 | parní horkovodní čištění povrchů
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | horkovodní vysokotlaké čištění povrchů
 • od 75,- Kč bez DPH per m2 | nanotechnologické čištění povrchů
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | vysokotlaké čištění povrchů
 • od 55,- Kč bez DPH per m2 | chemické čištění povrchů
 • od 35,- Kč bez DPH per m2 | vysokotlaký oplach a údržba povrchů
 • od 20,- Kč bez DPH per m2 | mytí povrchů demiralizovanou vodou
 • od 20,- Kč bez DPH per m2 | mytí solárních a střešních panelů
 • od 35,- Kč bez DPH per m2 | výškové mytí oken a prosklení

Ochrana a impregnace fasádních a střešních povrchů

 • od 35,- Kč bez DPH per m2 | redukce a ochrana proti řasám
 • od 45,- Kč bez DPH per m2 | fixace a zpevňující penetrace
 • od 55,- Kč bez DPH per m2 | redukce a ochrana proti plísním
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | hydrofobní ochrana proti vodě
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | nanotechnologická ochrana
 • cena je stanovena dle rozsahu | UV degenerativní ochrana povrchů
 • cena je stanovena dle rozsahu | protišpinivá ochrana povrchů
 • cena je stanovena dle rozsahu | fotokatalytická samočistící ochrana

1000,- Kč bez DPH za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 9,- Kč za každý další km mimo Prahu | regionální pobočky.