Graffiti

Graffiti

Graffiti je v obecném smyslu druh neoficiálního výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa (grafein), psát. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, označované za kulturu protestu (přestože jde většinou o jev zcela nekulturní). Graffiti lze bez zřetele na Hip hop vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem.

Graffiti z hlediska historie lze považovat za výtvarnou práci ve veřejném prostoru jeskynní formou nástěnných maleb. V dějinách starověku je graffiti přítomno v Římském impériu (zachovaly dodnes např. v Pompejích) a Egyptě zpravidla jako anonymní škrábání do omítek v podobě nadávek, vyznání lásky nebo reklamy. Spontánní rytí do povrchu (do dřeva, omítky kovu, skla) se objevuje na našem území ve středověku a zachovalo se na hradech, v kostelech a dalších historických objektech, současně s ním se objevuje kresba červenohnědou rudkou a v novověku i tužkou a jejich studiem se zabývá epigrafika. Dnešní graffiti však žije z odkazu novodobé historie v USA.[

Graffiti a jeho současnost se jednoznačně váže k New Yorku, kde na konci šedesátých let jistý Demetrius řeckého původu přezdívaný TAKI si všimnul nápisu JULIO 204, který byl odvozen od přezdívky a ulice bydliště autora (204. ulice v New Yorku). Tento vtip si Demetrius, pěší doručovatel pošty, osvojil a stal se autorem podpisů TAKI 183 na nesčetných plochách. O jeho intenzivní činnosti reportovali v roce 1971 New York Times a tím se stal vzorem pro své následovníky pro tvorbu podpisů (tagů).

Graffiti

Graffiti zaznamenalo rozvoj stylu do podoby dnešní v 70. letech. Další inovátor byl SUPER KOOL 223, který vytvořil první barevný piece za pomoci improvizované výměny trysek na plechovku spreje. Autor FLINT 707 v roce 1973 vytvořil první wholecar na vagónu metra a použil 3D stylizace. Další překonání v roce 1976 bylo 11 vagónů soupravy metra autory CAIN, MAD 103 a FLAME ONE. Fenomén graffiti si tak začali osvojovat jak mladí lidé z černošských ghet tak také absolventi uměnovědných disciplín. Vláda po zkušenostech s hippies, zareagoval od opatření zákazu prodeje barev mladistvým až po zvýšení represí, trestní postihy.

Graffiti v Čechách se započaly objevovat ještě v předrevolučním komunismu jako např. fenomén Lennonova zeď a Servít je vůl. V Česku je počátek graffiti spojen s koncem totalitního režimu okolo let 1989 a to ještě nespojovaného s hip hop stylem. Popularizaci graffiti v Česku umožnil od roku 1994 hudební časopis Poplife rubrikou Graffiti Art, později časopis o skateboardingu a snowboarding Board. Tím se výrazně zvýšil počet autorů a mohou tak vznikat četné skupiny (anglicky crew). Vznikají však třenice (ideové i fyzické) mezi nováčky a starší generací: ideové o obsah díla (výtvarné umění versus syrové podpisové graffiti) a fyzické konfrontace (okrádání o spreje a potyčky o teritoria). Subkultura si také vydává magazíny o aktuálním dění.Po roce 2000 se počet autorů zvyšuje natolik, že osobní kontakty figurují jen uvnitř jedné generace aktivních autorů, nikoliv však už mezi nimi. Vznikají první legální plochy a systematicky organizované potírání děl případně i přistižených autorů. 

Graffiti je většinou populace vnímáno jako vandalství a je možné ho postihovat na základě trestního zákoníku České republiky. Ten umožňoval autora nelegální graffiti obvinit za trestný čin podle výše škody § 257 „poškozování cizí věci“; od novely zákona roku 2001 již vždy přímo podle § 257b za trestný čin, čímž se odlišuje tvrdším výchozím postihem od jiného vandalství.[18]. V roce 2009 přechází tato právní úprava do nového trestního zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb, účinnost od 1.1.2010) pod § 228 odst. 2, s ohledem na ustanovení odst. 3 a 4. Podle toho hrozí každému takovému sprejerovi trest odnětí svobody do 1 roku, v případě dalších uvedených okolností až na 6 let. Autoři děl považují možné tresty uložené soudem za nutné riziko a dopadení policií jako motivaci k vyšší opatrnosti. To pak posiluje jejich postavení v subkultuře. Díky tomu je policie a stereotypní představitelé společnosti také předmětem jejich vzkazů a hrátek, nebo také přímo cílem (policejní služebny).

Graffiti

Graffiti a jeho odstranění je naší hlavní náplní spolupráce s vlastníky a správci nemovitostí, se správou státního majetku, kraji, městy a obcemi. Při odstraňování graffiti používáme pouze různé metody odstranění graffiti s případným použitím pouze  biologicky odbouratelných odstraňovačů. Zaměřujeme se na odstranění graffiti, také zbytků a stínů po odstraňování barev či graffiti.

Graffiti odstraňujeme v různých formách a typech – sprejové barvy, tagovací fixy na syntetické bázi, lihové a permanentní fixy, barvy a to ve většině případů ze zdí, fasád, omítek, obkladů, dlažeb, plotů dopravních značek, semaforů a sloupů veřejného osvětlení, poštovních schránek, mobiliáře dětských hřišť, reklamních značek a poutačů, zastávek hromadné dopravy, osobních, nákladních a obytných aut, podkladů ošetřených, židlí, stolů, tabulí, plastů a z mnoha dalších povrchů.

Graffiti dle našich zkušeností jednoznačně poškozuje jakýkoliv majetek. Odstranění graffiti je při profesionálním zásahu možné bez zbytků pigmentů a stínů, samozřejmě bez poškození posprejovaného povrchu. Naším cílem a posláním je odstranit graffiti bez „vyčištěného fleku“ po odstranění graffiti. Toto je velmi důležité u historických a památkově chráněných objektů. Pro naše klienty zajišťujeme antigraffiti nátěry a ochranu povrchů až 5-ti letou zárukou včetně zpracování posudku o rozsahu způsobené škody pro vaši pojišťovnu.

Graffiti a jeho odstranění a doba setrvání na povrchu má své zákonitosti. Je zapotřebí vzít na vědomí, že při odstranění graffiti z povrchů neošetřených antigraffitovým nátěrem je třeba zdůraznit, že úspěšnost odstranění se pohybuje od 60 – 90 %. Po odstranění graffiti zůstávají na některých místech stíny, které se ani při opakovaných pokusech nedaří odstranit. Nabízí se další postupy jak se finálně zbavit zbytků sprejů. U fasád a strukturovaných omítek je třeba počítat s tím, že při odstranění graffiti z neošetřených povrchů můžeme odstranit i barvu fasády. V podstatě se postupuje tak, že se graffiti zeslabí co nejvíce a přetře danou fasádní barvou. Zamalovat graffiti ihned a neodstraňovat ho, nepřináší dobrý výsledek. Graffiti většinou prostupuje a jsou vidět jeho původní kontury. graffiti a jeho nejvhodnější prevence před vandalismem je nechat si nanést na povrch antigraffiti ochranu, která zajistí následné odstranění graffiti se 100% výsledkem.