KODEX – Profesionální odstranění graffiti

Odstranění graffiti, odstranění graffiti Praha, graffiti, graffiti Praha, antigraffiti nátěry, odstraňovače graffiti, odstraňování graffiti, čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Prahainspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád,  vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Graffiti a kodex

Kodex nebo-li kodifikace podnikání a standardů firmy Fasádní Servis®, je souhrnem obsahu podnikání a znamená především zákonodárnou činnost směřující k vytvoření soustavného jednotného, sborníku právních předpisů čili zákoníku souboru oblasti celofiremního kodexu. Kromě toho označuje se však dotčeným výrazem i samotný výsledek zákonodárné činnosti a to v případě odborně způsobilých kamenických prací, renovace kamene a repase a ochrany kamene.

Hlavní vizí firmy Fasádní Servis® v oblasti fasádních prací a odborné renovace a čištění fasád, také patřit mezi špičkové fasádní centra a firmy, pracující s nejnovějšími poznatky vědy a moderní technologie za použití revolučních ekonomických metodických procesů. V konkurenci ostatních firem, chceme nadále prohlubovat a zvyšovat svou odbornou úroveň a spolupráci s našimi partnery z výzkumných ústavů, akademií věd i vysokých škol rozvíjet potenciál naší společnosti. Profesionální přístup, kontinuální vzdělávání a zvyšování našich zkušeností, včetně kvality poskytovaných služeb, jsou naším trvalým závazkem, nejen vůči všem našim klientům, dodavatelům, ale také naší společnosti.

Posláním firmy Fasádní Servis® je, šířit osvětu a vědění, jak pomocí novodobých technologií, tak zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby od výškových fasádních prací, pozemních fasádních prací, renovace fasádních povrchů přes čištění a povrchové ošetření a impregnaci fasádních povrchů dle interních směrnic ISIS System®.

Graffiti a kodex

Filozofií firmy Fasádní Servis®  je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti čištění fasád, mytí fasádinspekce a znaleckých posudků fasád, repase fasád, renovace fasád,  vysokotlakého čištění fasád, parního čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, oprav fasád, nátěrů fasád, čištění graffiti, anti-graffiti ochrany fasád, impregnace fasád, samočistící ochrany fasád, instalací ochranných systémů proti ptactvu prostřednictvím té nejlepší technologie a postupů a přípravků prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků.

Kodex ISIS System® naší firmě dlouhodobě pomáhá  k docílení a naplnění našeho poslání, vizí a cílů díky, kterým sdílíme tyto hodnoty:

 • Jednání s nadšením
 • Podnikavost a tvořivost
 • Efektivní komunikace
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a spolehlivost
 • Čestnost a korektnost
 • Odbornost a znalost problematiky
 • Ekologie a životní prostředí
 • Serióznost a dobrá pověst

Graffiti a kodex

Firemní kodex zavazuje všechny členy vedení společnosti, zaměstnance a externí spolupracovníky k dodržování tohoto profesionálního kodexu a jsou při své činnosti vázáni následujícími principy.

 • Prosazování a hájení ZÁJMŮ KLIENTA ve všech etapách realizace a případu.
 • Klient má nárok na úplnou INFORMOVANOST o všech krocích podniknutých společností ve věci jeho realizace a případu. Společnost proto vždy informuje klienta o chystaných záměrech a vyžaduje si jejich schválení klientem.
 • Naprostá DŮVĚRNOST ohledně všech informací získaných v průběhu realizace případu po neomezenou dobu. Společnost si velmi váží důvěry, která je mu ze strany klienta svěřena.
 • Každý klient má právo na zcela INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k řešení svého případu. Základem pro tento individuální přístup je dokonalé poznání potřeb klienta, analýza realizace a nalezení hodnototvorných faktorů a technologického postupu realizace případů. Pouze hluboká znalost potřeb klienta a analýza stavu realizace u klienta umožňuje jeho správnou realizaci a požadovaný výsledek k oboustranné spokojenosti.

Již od počátků své činnosti v roce 2005 si firma Fasádní Servis®   uvědomuje důležitost firemní sociální zodpovědnosti, interní a externí informovanosti a vzdělávání svých zaměstnanců, kolegů a partnerů, což je v souladu s firemní filozofií společnosti Fasádní Servis® .

Firma je oddána principům čestného a poctivého podnikání, s cílem být v České republice a Evropě nejváženějším a nejdůvěryhodnějším partnerem pro obor profesionálních fasádních prací a údržby a péče o fasády a fasádní povrchy.

Kodex ISIS System® se v naší firmě vytvářel v souladu s tímto závazkem a jasně vymezuje a definuje naše etické normy, které jsou základním kamenem naší nekompromisní morální integrity.