Odstranění graffiti z výloh

Odstranění graffiti z výloh, odstranění graffiti Praha, graffiti, graffiti Praha, antigraffiti nátěry, odstraňovače graffiti, odstraňování graffiti, čištění fasád, čištění fasád Praha, mytí fasád, mytí fasád Praha,  inspekce a znalecké posudky fasád, repase fasád, renovace fasád, vysokotlaké čištění fasád, parní čištění fasád, čištění fasád suchým ledem, tryskání fasád, pískování fasád, opravy fasád, nátěry fasád, impregnace fasád, samočistící ochrana fasád, instalace ochranných systémů proti ptactvu, výškové práce je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Odstranění graffiti z výloh

Odstranění graffiti z výloh je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™, který je založen na kombinaci odborně způsobilých technologických metod za použití speciálních chemických odstraňovačů, tlakové vody, přehřáté vody, tlakové páry, vakuového abrazivního neinvazivního otryskání zahrnující také aplikace penetrace a impregnace proti graffiti a antigraffiti nátěrů pro všechny porézní i neporézní povrchy fasád, domů, plotů, obkladů, chodníků, Odstranění graffiti je prováděno dle přísných certifikačních norem institutu na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™.

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné odstranění graffiti, aplikaci ochranných antigraffiti nátěrů, konzervaci fasád, repasi  fasád, vyčištění a impregnaci fasád v kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických  fasád, fasádních a dřevěných povrchů.

ICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy a směrnic asociace IICRC.

Odstranění graffiti z výloh

Odstranění graffiti a inspekce 

Odstranění graffiti z výloh je zajišťováno prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu  fasád a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním fasádních a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Odstranění graffiti z výloh má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce  fasád materiálů a stavu fasád je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola   je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je  třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Odborné odstranění graffiti z výloh vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a fasádního trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Odstranění graffiti vyžaduje renomované fasádní a řemeslné znalosti provedení práce a kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat neodbornou práci. 

Odstranění graffiti z výloh

Odstranění graffiti a objednávka

Objednávka odstranění graffiti z výloh předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné odstranění graffiti objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky čištění graffiti a ochrany proti graffiti a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa 
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ  fasád či povrchu
 4. Doplňkové služby  
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení odstranění graffiti z výloh a ochrany proti graffiti vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

Odstranění graffiti z výloh

 1. Adresa a lokalita místa 
 2. Počet pracovníků 
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2 či per úkon
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka na odstranění graffiti vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Přehled služeb naší firmy

 • Odstraňování graffiti, sprejů, fix, tagů, plakátů, nálepek, lepidel z výloh, zdi, dveří, vozidel, výtahů, garážový vrat toto a níže uvedené zajišťujeme pro naše klienty a pravidelné zákazníky.
 • Ochrana povrchů proti graffiti preventivními anti graffiti nátěry (nabízíme několik systémů nátěrů až s 6-ti letou zárukou).
 • Po aplikaci anti graffiti nátěru zajišťujeme následný servis (odstraňování graffiti ) či express odstranění.
 • Nonstop servis – odstraňování graffiti do 24 hodin od nahlášení.
 • Stavební opravy a rekonstrukce fasád, omítek, fasádní nátěry, anti graffiti nátěry – kompletní dodání fasády na klíč.
 • Návrhy komplexního řešení problematiky s graffiti pro správce, družstva, města a podniky.
 • Školení technika či správce objektu a dodání vhodných přípravků.
 • Stavebním firmám dodáme na jejich zakázky vhodný preventivní anti graffiti nátěr, poradíme s aplikací a my poté převezmeme záruku a následný servis včetně odstraňování graffiti zdarma v rámci partnerských smluv.

Odstranění graffiti a technologie

Odstranění graffiti z výloh

Odstranění graffiti z výloh je prováděno vysoce účinnými metodami za použití profesionálních čistících systémů Tornado, Torbo, Mosmatic™, Kranzle, Oertzen Turbo Force, Finalit. Tyto metody nabízíme naším klientům na základě absolvovaných odborných školení se zaměřením na profesionální odstranění graffiti a našich významných dodavatelů.

Ochrana proti graffiti antigraffitovými nátěry je doporučena, aby mohla chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Jako první a naprosto zásadní informace pro výchozí stav odstranění graffiti, je vždy především povrch, na kterém je graffiti umístěno. Na základě této skutečnosti je zvolena a doporučena vhodná metoda odstranění a čištění graffiti s následnou možnou úpravou či ochrannou povrchu.

Odstranění graffiti je prováděno dle rozsahu vzniklého graffiti a především dle typu podkladu materiálu, na kterém je graffiti umístěno. Odborně způsobilé metody odstranění graffiti jsou zvoleny dle našich zkušenosti a vzorové zkoušky. Naše firma disponuje několika různými metodami a postupy s tím, že našemu klientovi je vždy doporučena ta nejvhodnější. Ve většině případů dochází k kombinacím několika kroků a metod.

Odstranění graffiti z výloh

Metody odstranění graffiti

 • Chemické čištění se studeným oplachem
 • Chemické čištění s horkým tlakovým čištěním
 • Chemické čištění s parním tlakovým čištěním
 • Vakuové patentní abrazivní čištěním bez chemie
 • Tryskání a pískování bez chemie

Odstranění graffiti studeným tlakem vody + chemie

Tato metoda patří mezi nejběžnější metody čištění a odstraňování graffiti. Lze ji aplikovat na běžně se vyskytující povrchy:

 • Natahované fasády
 • Silikátové omítky
 • Plastické fasády a omítky
 • Omítky Weber, Terranova, Baumit, Knauf, Cemix
 • Obkladové části objektů
 • Přírodní kameny a obklady
 • Zdi a ploty
 • Cementové a maltové omítky

Velice důležité je zde dodržet dobu aplikace chemické přípravku, tak aby nenarušil opticky a z části i mechanicky povrch pod graffiti. Po určené době dle typu podkladu je vhodné ihned provést okamžitý oplach studenou nebo horkou vodou. Výsledek úspěšnosti čištění graffiti samozřejmě záleží na kvalitě podkladu a především na stáří a hloubce graffiti. 

Odstranění graffiti horkovodním tlakovým čištěním + chemie

Tato metoda patří mezi standardní metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti z výloh či fasády rozlišujeme dva případy:

Odstranění graffiti se provádí čistí čistícím  gelem a štětcem rovnoměrně nanáší na graffiti a krouživými pohyby masíruje plochu tak dlouho, dokud se barva nezačne rozpouštět. Následně povrch studeným a horkým tlakovým čištěním vymyje a samozřejmě s optimální teplotou cca 80 stupňů a s plošným tlakem 60-90bar.

Odstranění graffiti  vyžaduje věnování pozornosti třem okolnostem:

 • Je podkladová  barva již starší a plně vyschlá?
 • Je podkladová barva nanesena v silné vrstvě?
 • Je podkladová  barva stabilní nebo jsou prsty po přejetí povrchu od barvy?
 • Výsledek úspěšnosti čištění graffiti samozřejmě záleží na kvalitě podkladu a především na stáří a hloubce graffiti. 

Odstranění graffiti z výloh

Odstranění graffiti horkou přehřátou párou + chemie

Odstranění graffiti přehřátou párou patří mezi speciální metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z pískovců, soch, průčelí, památek, historických materiálů a přírodních kamenů či tzv. citlivých materiálů, kam řadíme  podklady typu – umělá hmota, fólie, auto laky, dopravní značky a reklamní panely.

Odstranění graffiti z povrchů není jednoduché, obzvláště když se jedná o starší znečištění. Např. díky savosti pískovce vniká barva hluboko pod povrch a tam vytvrzuje. Zde používá kombinaci anti-graffiti spreje jenž obsahuje srovnatelné účinné látky jako čistící gel. Díky jeho konzistenci se penetruje hlouběji do podkladu a rozpouští tak barvu ve větší hloubce. Substance hned po nastříkání napění a změní se v gel, který „nasává“ složky barvy do sebe. Takto vzniklý gel jede společně s barvou snadno odstranit díky vysoce účinnému parnímu čištění. Tento postup se mimo jiné osvědčuje obzvláště u broušených podkladů a popisy fixem.

Odstranění graffiti z citlivých podkladů provádíme kombinací speciálního čističe na polykarbonát. Mezi tyto citlivé podklady řadíme – umělou hmotu, fólie, dopravní značky, reklamní panely atd. Kombinace parního čištění a tohoto čističe dokáže šetrně odstranit sprejové barvy i popisy fixem z citlivých podkladů a částečně také z podkladů citlivých na rozpouštědla např. měkké umělé hmoty, auto laky, syntetické laky, folie odolávajícím rozpouštědlům, dopisní schránky, plastová okna, výtahy, odpadkové koše, elektrorozvaděče, dveře, prodejní automaty, výkladní skříně či telefonní budky nebo autobusové zastávky atd.

Odstranění graffiti z výloh

Odstranění graffiti vakuovým systémem bez chemie

Technologie ekologického a především nejšetrnějšího systému pro odstranění graffiti je založena na principu vakuového podtlakového jemného povrchově abrazivního ekologického odstranění  graffiti bez nutnosti použití vysokého tlaku vody (vapka), chemikálií (silné a agresivní chemické odstraňovače graffiti) či mechanického zasažení povrchu (tryskání, broušení, škrábání aj).

 Tuto unikátní technologii s minimální abrazivitou označovanou také jako metoda vakuového čištění nelze srovnat s žádným jiným způsobem odstranění graffiti. Pomocí různých otryskávacích médií (granulátů) lze jemně očistit, odstranit nebo se zbavit graffiti z různých povrchů. Uzavřený vakuový obvod systému umožňuje bezprašnou práci ve vakuu a neustálé opětovné využití použitého otryskávacího prostředku. Opracovávaný povrch se díky speciálním granulátovým směsí nemůže povrchově či hloubkově poškodit, což umožňuje použití i u citlivých a cenných povrchů. Jelikož se nejedná o tlakové / chemické / mechanické odstranění graffiti, není nutnost speciálních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, protože se nepracuje s chemikáliemi ani s tlakem. 

 • Celoroční pracovní režim (zima, mráz není omezující vs. chemie / voda)
 • Velice tichý a bezpečný systém na odstranění graffiti / nízká hlučnost
 • Snadná likvidace odpadu / žádné znečištění okolí a nezasažené plochy
 • Velice šetrný k citlivým materiálů vs. chemie / tlak / abrazivo
 • Realizační nezávislost z hlediska připojení na vodu a elektřinu
 • Bezprašná práce 
 • Odpadá likvidace chemických čističů a dráždivých látek

Odstranění graffiti tryskání či pískováním

Odstranění graffiti metodou tzv. pískování či tryskání povrchů patří mezi profi specializované metody čištění a odstraňování graffiti. Z hlediska postupu čištění a  odstraňování graffiti tuto metodu používáme na odstranění graffiti z tvrdých přírodních kamenů, tvrdých obkladů, betonových soch, betonových zdí, lícových zdí a betonových obkladů či nechráněných betonů.

Odstranění graffiti z tvrdých povrchů je většinou dosti specifické dle dílčích zakázek. Tvrdé povrchy jako beton, či betonové zdivo či obklady  mají správně mít povrch bez bublin a pórů. Ve většině případů tomu takto nebývá a toto samozřejmě komplikuje 100% odstranění graffiti. Cementová vrstva bývá extrémně savá, takže se rozpouštědla z graffiti barev v této vrstvě silně usazují. Čím déle zůstává graffiti na ploše, tím je usazování rozpouštědel větší (stejně jako např. u pískovce).

Anti-graffitovými impregnacemi a nátěry doporučujeme chránit jakékoliv vyčištěné či nově vystavené objekty před novým nebo dalším napadením graffiti. Anti-graffiti systém uzavře podklad proti pronikání barvy a jejích rozpouštědel.

Antigraffitové nátěry a ochrana proti graffiti 

Odstranění graffiti z výloh

Antigraffitové nátěry a konzervace  povrchů – ISIS system™ 

Antigraffitové nátěry a jejich následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic, které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Antigraffitové nátěry dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému renovace  fasád ISIS System™ jsou prováděny dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na renovovaný a vyčištěný povrch  fasád. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu fasád, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem Finalit®.

Antigraffitové nátěry a konzervace a ochrana povrchů systémem Finalit® umožňuje z hlediska kvality a životnosti ty nejoptimálnější parametry. Vše je dáno technologickým zázemím významné rakouské společnosti Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování fasád a keramiky. Kamenický mistr s bohatými zkušenostmi p. Kurt Leidinger započal společně se vyvíjet produkty pro čištění a dlouhodobou ochranu – impregnaci a konzervaci fasád více jak před 50-ti lety a jejich cílem bylo vyvinout produkty, které by uměly komunikovat s látkami obsaženými přímo v fasádách. Toto vše zaštítila od roku 1999 jeho dcera a evropská znalkyně fasádních materiálů Ing. Mag. Margit Leidinger.

Odstranění graffiti z výloh

Antigraffitové nátěry systémem a produkty Finalit® jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě. Finalit® je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost.

Konzervace povrchů a anti-graffitové nátěry systémem Finalit® mají celosvětové renomé. K nejznámějším a nejvýznamnějším referencím patří práce prováděné na Sakkára a Cheopsově pyramidě v Egyptě, impregnace památníku princezny Diany v Hyde Park v Londýně, impregnace povrchů v kostele Frauenkirche Drážďany. Mnoho realizací je samozřejmě prováděno v Rakousku – Parlament Wien, Rakouská národní banka, nová budova nádraží Westbahnhof, Metronom v Praze 7, Úřad vlády České Republiky na Praze 1, Hotel Four Seasons Praha 1 a další významné národní a mezinárodní reference.

Odstranění graffiti z výloh

Impregnace a konzervace a anti-graffitové nátěry systémem Finalit®  , jenž se zabývá a nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí tyto ochranné systémy Finalit® již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů – penetrace a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí, zvýrazňujících schopností. Tento system Finalit®  jako jediný na světě vyvinul a aplikuje tzv. horkou impregnaci, která se při aplikaci nahřívá na 60°-70° celsia a díky dočasné změně velikosti částic proniká hluboko do konzervovaných povrchů a jedinečně uzavírá povrchu ze vnitř ven a z venku do vnitř.

Antigraffitové nátěry se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Základem kvalitní dlouhodobé ochrany povrchů je použití kombinace penetrace „hloubkové ochrany“ (tzv. plniče pórů a kapilár) a impregnace (povrchové ochrany). Optické zvýraznění a jeho intenzita se provádí a určuje typem penetrace (transparentní nebo zvýrazňující). Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému Finalit® & ISIS System™. System Finalit se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá ochrana / 5-ti letá ochrana / 7-10ti letá ochrana (horká impregnace).  Životnost ochranných systémů je dána typem a druhem ochranné konzervace.

Odstranění graffiti z výloh

Zvýrazňující anti-graffiti impregnace a ochrana povrchů jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění  fasád, fasádních a keramických povrchů.

Bezpečnostní antigraffiti ochrana a impregnace travertinových fasád, fasádních a keramických povrchů  je aplikována nanesením speciálních prostředků a ochranné impregnace určené ke zvýšení ochrany povrchu travertinových fasád. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit® pro univerzální čištění a mytí travertinových fasád, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje ochranné  antigraffiti vlastnosti travertinových fasád. 

Antigraffiti ochranu povrchu naše firma doporučuje provedením několika metod ochranných systémů: 

 • Dočasný (voskové nátěry)
 • Semipermanentní (2-vrstvé polymerní nátěry)
 • Permanentní (2-vrstvé plast-polymerní, polyuretanové nátěry)

Antigraffiti výše uvedené ochranné systémy proti graffiti, respektive k jejich snadnému odstranění a omezení průniku do struktury travertinových fasád naše firma 100% doporučuje. Díky kvalitní ochraně proti graffiti je leckdy dostačující provedení odstranění graffiti tzv. svépomocí. Je nutné sdělit, že některé typy travertinových fasádních povrchů se čistí velmi obtížně a to především pórovité travertinových fasády. Kamenné travertinových fasády mají v případě tvrdších a méně poréznějších kamenů značnou výhodu z hlediska úspěšnosti odstranění graffiti – zde se bavíme i 100% odstranění vs. vápenné  omítky, travertiny, mramory aj. měkčí horniny. Z tohoto důvodu je takto velmi těžko čistitelné povrchy ochránit v rámci prevence proti graffiti. 

Odstranění graffiti z výloh

Podstata antigraffiti ochranných nátěrů a systémem spočívá v nanesení na povrch a vytvoření tak tenké transparentní či lehce zvýrazňující ochrany povrchu proti graffiti. Tímto proces dojde ke snížení přilnavosti barvy a barva se tedy nevpije do zasaženého povrchu travertinových fasády. Není možné říci, že by docházelo k okamžitému stýkání barvy, které by sprejera okamžitě odradilo – pouhým okem lze pozorovat efekt tzv. rozpíjení. Vzhledem k tomu, že se kvalita barev a sprejů vyvíjí stále výše lze konstatovat, že i odstraňování graffiti je stále pracnější.

Antigraffitové nátěry se vyrábějí na různých materiálových bázích, které mají své charakteristiky. Dočasné nátěry na bázi vosků jsou především levné, ale málo resistentní a účinné a především se po každém odstranění graffiti musí obnovovat. Také zvýrazňující povrchu travertinových fasády či obkladu s tím, že se cca po 12-ti měsících zakalí. Permanentní ochranné nátěry na bázi polyuretanu se pro změnu vyznačují velmi slabou propustností pro vodní páry a nejsou již v oblibě, neboť tento parametr na trhu travertinových fasádních a obkladových povrchů již není žádaný a je překonaný, poněvadž zde hrozí zavlhnutí konstrukce a travertinových fasádního podkladu.  

Antigraffitové nátěry semi-permanentní tzv. polysacharidové nátěry ucpávají póry na travertinových fasádě a po odstranění graffiti se musí z části (krycí horní vrstva) obnovit. Systém ISIS Professional naší firmy doporučuje provádět aplikace ochranných systému proti graffiti památkově certifikovanými nátěry a konzervacemi povrchu systémem Finalit®. Tento systém permanentní ochrany povrchů je ochranou povrchů 3-tí generace a složen na bázi plast-polymerních vysoce odolných pevných částic s výbornou paropropustnou membránou. Horká impregnace systému Finalit® disponuje životností 7-10let.